Reglement

  • Deelname aan de ALTENA TOURTOCHT staat open voor iedere bezitter van een auto, vrachtauto of motorfiets, ouder dan 25 jaar, ongeacht het merk, type, uitvoering of staat waarin het voertuig verkeerd.
  • Deelnemende voertuigen dienen aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • Bij deelname aan de tourtocht is inschrijfgeld verschuldigd. De hoogte van het bedrag wordt vooraf bekend gemaakt.
  • Van iedere deelnemer aan de tourtocht wordt verwacht dat hij/ zij respect heeft voor de spullen en materialen van anderen.
  • Van iedere deelnemer (neemster) aan de tourtocht wordt verwacht dat hij/ zij zich tijdens de ALTENA TOURTOCHT dusdanig gedraagt dat dit de goede naam van de ALTENA TOURTOCHT niet beschadigt.
  • Iedere deelnemer (neemster) die in strijd handelt met bovenstaande kan worden uitgesloten van toekomstige ritten.
  • De  STICHTING ALTENA COURSE is niet aansprakelijk voor wat voor schade dan ook, opgelopen voorafgaande aan, tijdens of na de tourtocht.
  • Bij geschillen of onduidelijkheden is de uitspraak van het bestuur bindend.
  • De STICHTING ALTENA COURSE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar naar gelinkt wordt.